Psychologická diagnostika

Dále je možné dle potřeby či přání klienta využít psychologické dotazníky zaměřené na konkrétní oblast (osobnostní charakteristiky, sebepojetí, inteligence aj.).