Jak pracuji

Základem mé práce je rozhovor, při kterém se s klienty seznámíme a domluvíme se, na čem budeme společně pracovat. Veškeré informace sdělené v průběhu sezení jsou důvěrné a jsem vázána mlčenlivostí. Pro některé klienty může být dále přínosný osobnostní dotazník sloužící k lepšímu sebepoznání, na základě jehož výsledků můžeme podporovat zdravé sebepřijetí a sebedůvěru. Některým klientům nabízím nácvik relaxačních technik. Práce s dětmi mě vždy velmi lákala a naplňovala. Jako psycholog se dlouhodobě zaměřuji na terapii hrou. Pro děti předškolního věku je dále určený program HYPO zaměřený na podporu schopnosti koncentrace pozornosti a osvojování dalších schopností a dovedností nezbytných pro úspěšné zahájení školní docházky.