Rozhovor

Při konzultacích využijeme především rozhovor. Ve své praxi dodržuji etický kodex psychologické profese, samozřejmostí je zachování mlčenlivosti. Klientům nabízím bezpečné, přijímající, nehodnotící prostředí a otevřenost vůči různým tématům, které s sebou přinášejí. Ke každému sezení přistupuji citlivě, s velkou mírou empatie a respektu vůči klientovi. V průběhu konzultace aktivně naslouchám příběhu klienta a společně hledáme směr jeho další cesty, či způsob řešení, který by byl v souladu s ním samotným, s jeho myšlením i emocemi. Klient má příležitost prohlédnout si vlastní situaci z různých úhlů pohledu, získat na ni náhled a lépe porozumět tomu, co se v jeho životě aktuálně odehrává a co prožívá.