Ceník služeb

(platný od 1. 9. 2023 pro nově objednané klienty)

Vážení zájemci o psychologické poradenství, aktuálně mám zcela naplněnou kapacitu.

Nové klienty budu přijímat od 1.9.2024. 

Individuální terapie

(osobní, on-line - Skype, Zoom, Messenger,...)

1000 Kč / 50 minut

Párová / rodinná terapie

1500 Kč / 80 minut

Zpracování průběžné / závěrečné zprávy

500 Kč

Neposkytuji zdravotní služby, tudíž nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou.

Služby si hradí klient sám. Lidé v tíživé finanční situaci (matky samoživitelky, studenti, senioři,...) mohou požádat o slevu z ceny konzultace.

Konzultace mohou být hrazeny v hotovosti nebo převodem na účet 1141046058/3030.

Pro objednání není potřeba žádné doporučení.

Při objednání termínu sezení Vám bude vystavena faktura / příjmový pokladní doklad na vratnou kauci ve výši 500 Kč, přičemž termín bude potvrzen až po uhrazení kauce.

Zrušení nebo přeobjednání dohodnutého termínu sezení je možné telefonicky, mailem nebo SMS nejpozději 24 hodin předem. V opačném případě bude kauce využita k uhrazení neomluveného termínu.

V případě pozdního zahájení konzultace z mé strany (opoždění o více než 10 minut) bude konzultace zdarma.

V případě pozdního zahájení konzultace ze strany klienta bude konzultace o tento čas zkrácena.

Služby mohu poskytovat také při zachování anonymity klienta (klient bude vedený pouze v mé evidenci pod přezdívkou).

Vytvořte si webové stránky zdarma!