Ceník služeb

Individuální terapie

500 Kč / 50 minut

Párová / rodinná terapie

750 Kč / 80 minut

Skupinová terapie

250 Kč / 90 minut

On-line spolupráce

Skype, Zoom, Messenger, telefon, e-mail,...

400 Kč / 50 minut

Walk and Talk Therapy

procházka spojená s psychologickým poradenstvím

500 Kč / 50 minut

Zpracování průběžné / závěrečné zprávy

200 Kč / 1 strana A4

Neposkytuji zdravotní služby, tudíž nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou.

Služby si hradí klient sám. Lidé v tíživé finanční situaci (matky samoživitelky, studenti, senioři,...) mohou požádat o slevu z ceny konzultace.

Konzultace mohou být hrazeny v hotovosti nebo převodem na účet 1141046058/3030.

Pro objednání není potřeba žádné doporučení.

Zrušení nebo přeobjednání dohodnutého termínu konzultace je možné telefonicky, mailem nebo SMS nejpozději 24 hodin předem.

Při první konzultaci je nutné složit zálohu ve výši 500 Kč.

Záloha bude použita na uhrazení dostatečně včas (min. 24 hodin předem) nezrušeného termínu konzultace. Pro pokračování ve spolupráci poté bude nutné složit novou zálohu ve výši 500 Kč.

V případě nevyčerpání zálohy (včasné rušení / přeobjednávání termínů) bude celá částka klientovi vrácena při ukončení spolupráce.

V případě pozdního zahájení konzultace z mé strany (opoždění o více než 10 minut) bude konzultace zdarma.

V případě pozdního zahájení konzultace ze strany klienta bude konzultace o tento čas zkrácena.

Služby mohu poskytovat také při zachování anonymity klienta (klient bude vedený pouze v mé evidenci pod přezdívkou).