Vážení zájemci o psychologické poradenství, z důvodu zcela naplněné kapacity až do konce roku 2023 aktuálně nemohu přijímat nové klienty. Děkuji za pochopení.

Ceník služeb

(platný od 1. 9. 2022)

Individuální terapie

800 Kč / 60 minut

On-line spolupráce

Skype, Zoom, Messenger, telefon, e-mail,...

800 Kč / 60 minut

Walk and Talk Therapy

procházka spojená s psychologickým poradenstvím

800 Kč / 60 minut

Párová / rodinná terapie

1200 Kč / 90 minut

Skupinová terapie

500 Kč / 90 minut

Zpracování průběžné / závěrečné zprávy

300 Kč / 1 strana A4

Neposkytuji zdravotní služby, tudíž nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou.

Služby si hradí klient sám. Lidé v tíživé finanční situaci (matky samoživitelky, studenti, senioři,...) mohou požádat o slevu z ceny konzultace.

Konzultace mohou být hrazeny v hotovosti nebo převodem na účet 1141046058/3030.

Pro objednání není potřeba žádné doporučení.

Při objednání termínu sezení Vám bude vystavena faktura / příjmový pokladní doklad, přičemž termín bude potvrzen až po jeho uhrazení.

Zrušení nebo přeobjednání dohodnutého termínu konzultace je možné telefonicky, mailem nebo SMS nejpozději 24 hodin předem. V opačném případě bude zaplacená částka využita k uhrazení neomluveného termínu.

V případě pozdního zahájení konzultace z mé strany (opoždění o více než 10 minut) bude konzultace zdarma.

V případě pozdního zahájení konzultace ze strany klienta bude konzultace o tento čas zkrácena.

Služby mohu poskytovat také při zachování anonymity klienta (klient bude vedený pouze v mé evidenci pod přezdívkou).

Vytvořte si webové stránky zdarma!