Skupinová terapie

Skupinová terapie je považována za velmi efektivní formu spolupráce s psychologem, při které se využívá dynamika vzájemných vztahů a interakcí mezi jejími členy. Vzniká bezpečný a důvěrný prostor, v rámci kterého je možné poznávat sám sebe a své vlastní fungování v kontaktu s druhými lidmi. Účastníci dostávají jedinečnou příležitost učit se od ostatních členů skupiny, nechat se jimi inspirovat a svobodně vyjadřovat vlastní přání, pocity a postoje.

V případě zájmu o skupinovou terapii je nezbytné absolvovat minimálně jednu individuální konzultaci, při které probereme Vaše přání a očekávání od skupinové terapie a časové možnosti. V rámci další spolupráce je pak možné docházet pouze na skupinová setkání, případně je kombinovat s individuální terapií.

Možná témata pro práci ve skupině:

  • sebepoznávání, sebereflexe, budování sebepřijetí a zdravého sebevědomí
  • úzkostně - depresivní symptomatika
  • sebepoškozování
  • nácvik relaxačních technik
  • práce s trémou, zlepšování komunikačních dovedností
  • poruchy příjmu potravy
  • zneužívání návykových látek
  • ...
Vytvořte si webové stránky zdarma!