O mně

Jmenuji se Michaela Kořínková, narodila jsem se v Šumperku a jsem ráda, že v tomto krásném městě v podhůří Jeseníků mohu nyní žít i se svojí rodinou.

Vystudovala jsem bakalářský obor Sociální patologie a prevence a na něj navazující magisterský obor Sociální práce s poradenským zaměřením. Současně jsem úspěšně ukončila studium jednooborové magisterské Psychologie v Olomouci.

První cenné pracovní zkušenosti jsem získala v šumperském K-centru, kontaktním a poradenském centru pro osoby závislé na návykových látkách a jejich blízké.

Poté jsem nastoupila do tenkrát nově vznikajícího Střediska výchovné péče Dobrá vyhlídka v Šumperku, které se zaměřuje na práci s dětmi především s výchovnými, ale i jinými psychickými obtížemi. V tomto zařízení jsem pracovala téměř čtyři roky a jako psycholog jsem se věnovala individuálnímu i rodinnému poradenství a práci s celými třídními kolektivy mateřských, základních i středních škol.

V průběhu mé další významné životní etapy, rodičovské dovolené, jsem si začala pohrávat s myšlenkou založení soukromé psychologické praxe. Tento sen se mi podařilo proměnit ve skutečnost na začátku roku 2020, a trvá doposud...

Od roku 2021 současně působím v poradně šumperského Dětského klíče, kde pracuji s osobami s poruchou autistického spektra a jejich rodinami.

Své znalosti a dovednosti si nadále rozšiřuji na mnoha kurzech a sebezkušenostních výcvicích:

 • Účinné kroky při výchově dětí s poruchami chování (2009)
 • Telefonická krizová intervence (2010)
 • Zážitková pedagogika (2011)
 • Přínosy Reuvena Feuersteina pro práci s dětmi s učebními obtížemi (2013)
 • Preventivní témata v práci s klienty nízkoprahových progamů (2013)
 • Minimalizace šikany - základy problematiky kyberšikany (2013)
 • Žena a drogová závislost - problematika gender (2013)
 • Úvod do problematiky práce s rodiči (2013)
 • Diagnostika třídních kolektivů (2014)
 • Úvod do práce s dětskou kresbou (2014)
 • Sebezkušenostní výcvikový kurz zaměřený na práci s konflikty v třídním kolektivu (2014)
 • Zásady vedení skupinové práce se žáky (2014)
 • Prevence násilí a šikany u třídních kolektivů (2014)
 • Zvládání konfliktů ve škole (2014)
 • Hry s psychologickým obsahem (2015)
 • HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku (2015)
 • Základy práce s agresí u dětí v sociálních službách: prožívání, zvládání, řešení aneb AGRESE JE OK (2015)
 • Sandplaying - Využití herního pískoviště v diagnostice a poradenství s dětmi i dospělými (2016)
 • Relaxační techniky (2016)
 • RRL model truchlení (2020)
 • Vývojová hra pro děti s autismem (2020)
 • Práce s dítětem s náročným chováním (2021)
 • Základní postupy v aplikované behaviorální analýze (2021)
 • Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (2022)
 • Konference NAUTIS "Autismus v praxi" (2022)
 • Sebepoškozování a sebevražedné chování u dětí a adolescentů (2023)

Největší sebezkušeností je však pro mě život sám, a jeho výzvy, které přede mě staví...


Vytvořte si webové stránky zdarma!