Psychologické poradenství pro děti

Psychologická spolupráce s dítětem má povahu rodinného poradenství. Dítě je tedy na sezení zváno společně s rodiči, případně i se sourozenci, přičemž každý z nich má možnost hovořit s psychologem také samostatně. Při dlouhodobější spolupráci a souhlasu rodičů může starší dítě nebo dospívající přijít na některé sezení samotně, na jiné je zváno společně s rodiči či sourozenci.

Možná témata při psychologickém poradenství pro děti:

 • vývoj dítěte (rozumový, sociální, řeč, jemná a hrubá motorika,...)
 • lepší sebepoznání, sebepřijetí, podpora utváření zdravého sebevědomí
 • výchova dítěte
 • sourozenecká rivalita, žárlivost
 • úzkostné prožívání
 • psychosomatické obtíže
 • adaptace na mateřskou či základní školu
 • konflikty v rodině
 • prožití náročné životní události (stěhování, rozvod rodičů, vážná nemoc či úmrtí blízkého,...)
 • ADHD, specifické poruchy chování
 • poruchy příjmu potravy
 • experimentování s návykovými látkami
 • ...
Vytvořte si webové stránky zdarma!