Nabídka služeb

  • Individuální konzultace - 500 Kč / 50 minut - 750 Kč / 80 minut
  • Párová / rodinná konzultace - 750 Kč / 80 minut
  • On-line konzultace (Skype, Zoom, Messenger, telefon, e-mail,...) - 400 Kč / 50 minut
  • Walk and Talk - procházka spojená s psychologickým poradenstvím v Šumperku a blízkém okolí (500 Kč / 50 minut - 750 Kč /80 minut)
  • Zpracování průběžné / závěrečné zprávy - 200 Kč / 1 strana A4

Neposkytuji zdravotní služby, tudíž nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou.

Služby si hradí klient sám. Lidé v tíživé finanční situaci (matky samoživitelky, studenti, senioři,...) mohou požádat o slevu z ceny konzultace.

Konzultace mohou být hrazeny v hotovosti nebo převodem na účet 1141046058/3030.

Pro objednání není potřeba žádné doporučení.

Zrušení nebo přeobjednání dohodnutého termínu konzultace je možné telefonicky, mailem nebo SMS nejpozději 24 hodin předem

Při první konzultaci je nutné složit vratnou kauci ve výši 500 Kč.

Kauce bude použita na uhrazení dostatečně včas (min. 24 hodin předem) nezrušeného termínu konzultace. Pro pokračování ve spolupráci poté bude nutné složit novou kauci ve výši 500 Kč.

V případě nevyčerpání kauce (včasné rušení / přeobjednávání termínů) bude celá částka klientovi vrácena při ukončení spolupráce.

V případě pozdního zahájení konzultace z mé strany (opoždění o více než 10 minut) bude konzultace zdarma.

V případě pozdního zahájení konzultace ze strany klienta bude konzultace o tento čas zkrácena.

Služby mohu poskytovat také při zachování anonymity klienta (klient bude vedený pouze v mé evidenci pod přezdívkou).