Nabídka služeb

Základem mé práce je rozhovor, při kterém se s klienty seznámíme a domluvíme se, na čem budeme společně pracovat. Ve své praxi dodržuji etický kodex psychologické profese, samozřejmostí je zachování mlčenlivosti. Klientům nabízím bezpečné, přijímající, nehodnotící prostředí a otevřenost vůči různým tématům, které s sebou přinášejí. Ke každému sezení přistupuji citlivě, s velkou mírou empatie a respektu vůči klientovi. V průběhu konzultace aktivně naslouchám příběhu klienta a společně hledáme směr jeho další cesty, či způsob řešení, který by byl v souladu s ním samotným, s jeho myšlením i emocemi. Klient má příležitost prohlédnout si vlastní situaci z různých úhlů pohledu, získat na ni náhled a lépe porozumět tomu, co se v jeho životě aktuálně odehrává a co prožívá.

Pro některé klienty může být přínosné využití psychodiagnostických dotazníků zaměřených na konkrétní oblast (osobnostní charakteristiky, aktuální psychická zátěž, životní spokojenost, sebepojetí, inteligence, aj.).

Dále klientům nabízím nácvik relaxačních technik. Společně se pokusíme nalézt takový způsob relaxace, který bude klientovi nejvíce vyhovovat.  

Vytvořte si webové stránky zdarma!