Nabídka služeb

  • Individuální konzultace - 500 Kč / 50 minut - 750 Kč / 80 minut
  • Párová / rodinná konzultace - 750 Kč / 80 minut
  • On-line konzultace (Skype, Zoom, Messenger, telefon, e-mail,...) - 400 Kč / 50 minut
  • Walk and Talk - procházka spojená s psychologickým poradenstvím v Šumperku a blízkém okolí (500 Kč / 50 minut - 750 Kč /80 minut)
  • Zpracování průběžné / závěrečné zprávy - 200 Kč

Neposkytuji zdravotní služby, tudíž nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou.

Služby si hradí klient sám. Lidé v tíživé finanční situaci (matky samoživitelky, studenti, senioři,...) mohou požádat o slevu z ceny konzultace.

Konzultace mohou být hrazeny v hotovosti nebo převodem na účet 1141046058/3030.

Pro objednání není potřeba žádné doporučení.

Objednaný termín konzultace je nutné zrušit minimálně 24 hodin předem, jinak bude požadována úhrada v jeho plné výši.

V případě pozdního zahájení konzultace z mé strany (opoždění o více než 10 minut) bude konzultace zdarma.

V případě pozdního zahájení konzultace ze strany klienta bude konzultace o tento čas zkrácena.

Služby mohu poskytovat také při zachování anonymity klienta (klient bude vedený pouze v mé evidenci pod přezdívkou).