Psychologické poradenství pro dospělé

Dospělí klienti mohou využít individuální konzultace, kdy za psychologem docházejí samostatně, vždy v předem dohodnutém termínu. Pokud se jejich otázky týkají partnerského či manželského soužití, je doporučováno partnerské / manželské poradenství, jehož se účastní oba partneři. Někdy společně zjistíme, že stačí jedno či dvě setkání, některé otázky jsou na dlouhodobější spolupráci. S některými klienty se vídáme jednou týdně, s jinými například jednou za měsíc. Vše záleží na vzájemné dohodě. 

Možná témata při psychologickém poradenství pro dospělé:

  • práce na osobnostním rozvoji (budování zdravého sebevědomí, nácvik relaxačních technik, osvojování technik asertivity,...)
  • obtíže v profesním životě (psychohygiena při stresujícím povolání, neshody na pracovišti, nezaměstnanost,...)
  • partnerské či manželské neshody (komunikace, tolerance, nevěra,...)
  • sexualita (sexuální orientace, sexuální dysfunkce,...)
  • závislostní chování (alkohol, návykové látky vč. léků, patologické hráčství, workoholismus,...)
  • prožití náročné životní události (rozvod, vážná nemoc či úmrtí blízkého, narození dítěte s postižením,...)
  • psychické obtíže (úzkosti, deprese, sebepoškozování, fobie, obsedantně kompulzivní porucha,...)
  • ...
Vytvořte si webové stránky zdarma!